• यसरी तयारी गरे पास हुन सकिन्छ लोक सेवा

    यसरी तयारी गरे पास हुन सकिन्छ लोक सेवा

    Reading Time: 2 minutes परीक्षामा सहभागी हुनुपूर्व केही महत्त्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । सिलेबसअनुसारको नोट र सदैव सुधारका लागि थप सामग्रीको रुचिपूर्ण अध्ययन आवश्यक पर्छ । इन्टरनेट, विभिन्न पत्रपत्रिकाको..